RENESCO sadarbības partneri, ar kuriem mūs vieno ilgtermiņa mērķi sociālajā un energoefektivitātes jomā, kopīgi īstenojot atbildīgu attiecību veidošanu ar sabiedrību. Mēs augsti vērtējam un uzskatām, ka tikai veiksmīgas sadarbības rezultātā varam sasniegt izvirzītos mērķus un garantēt augstāko kvalitāti.

С партнёрами RENESCO нас связывают долгосрочные цели в социальной и энергоэффективной отрасли. Мы высоко ценим сотрудничество и уверены, что только совместно работая можем достичь выдвинутые цели и гарантировать высшее качество.

RENESCO сотрудничает с:

  • Управляющими домов;
  • Представителями промышленности (неправительственные организации, энергоаудиторы, проектировщики и др.);
  • Самоуправлениями и государственными учреждениями;
  • Международными учреждениями, такими как Европейский Инвестиционный Банк, Европейский банк реконструкции и развития.

НАШИ ПАРТНЁРЫ: