RENESCO sadarbības partneri, ar kuriem mūs vieno ilgtermiņa mērķi sociālajā un energoefektivitātes jomā, kopīgi īstenojot atbildīgu attiecību veidošanu ar sabiedrību. Mēs augsti vērtējam un uzskatām, ka tikai veiksmīgas sadarbības rezultātā varam sasniegt izvirzītos mērķus un garantēt augstāko kvalitāti. 

Mēs sadarbojamies ar:

  • Ēku apsaimniekotājiem un pārvaldniekiem;
  • Nozares pārstāvjiem (nevalstiskās organizācijas, energoauditori, projektētāji u.c.);
  • Pašvaldību un valsts institūcijām;
  • Starptautiskām institūcijām, tādām kā Eiropas Investīciju banka, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka. 

  Mūsu partneri: