RENESCO

 

RENESCO GRUPAS UZŅĒMUMS, KAS NODARBOJAS AR ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTES PAKALPOJUMIEM

Renesco pārvaldnieks

RENESCO GRUPAS UZŅĒMUMS, KAS NODARBOJAS AR ĒKU PĀRVALDĪŠANAS PAKALPOJUMIEM

Shared services

 

 RENESCO GRUPAS UZŅĒMUMS, KAS NODARBOJAS AR GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANU

SADARBĪBAS PARTNERI

 

RENESCO GRUPAS UZŅĒMUMI SADARBOJAS AR VAIRĀKIEM UZŅĒMUMIEMMĒS PIEDALĀMIES PROJEKTOS

DAUDZDZĪVOKĻU MĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTE

Kā izmantot daudzdzīvokļu māju atjaunošanas atbalsta programmu ar RENESCO?

Šobrīd ir spēkā daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas atbalsta programma, kuru administrē valstij piederoša attīstības finanšu institūcija ALTUM un kuru regulē MK noteikumi Nr.160 “Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi”

SUNShINE

Save your bUildiNg by SavINg Energy – towards 202 020m2 of deeply renovated multifamily residential buildings

Šis projekts apvieno publiskos un privātos ESKO pakalpojumu sniedzējus. Projekta mērķis ir iepazīstināt ar inovatīvu investīciju shēmu ēku atjaunošanas jomā, sasniedzot kopējo enerģijas ietaupījumu 26 GWh/gadā un renovētas ēkas 202020 m2 apmērā. Galvenais uzdevums ir apliecināt ēku atjaunošanas finansiālo dzīvotspēju, izmantojot publisko fondu un privāto kapitālu.

ABRACADABRA

Assistant Buildings’ addition to Retrofit, Adopt, Cure And Develop the Actual Buildings up to zeRo energy,Activating a market for deep renovation

Šis projekts apvieno 18 valstu speciālistus, lai izstrādātu platformu un attīstītu tirgu paplašinātai ēku atjaunošanas pieejai un praksei, lai sasniegtu nulles patēriņa ēkas līmeni.Atjaunoto māju interaktīvā karte

Tālr.

67027427

Rakstiet mums

info@renesco.lv

Sekot mums

Adrese

Elizabetes 45/47, Rīga, LV 1010