ĒKU PĀRVALDĪŠANAS PAKALPOJUMI

 

RENESCO PĀRVALDNIEKS veic šādus pakalpojumus:

•             Organizē un palīdz iedzīvotājiem veikt mājas pārvaldīšanas pārņemšanu no pašvaldības un iepriekšējā pārvaldnieka;

•             Veic ēku pārvaldīšanu, sniedzot mājas uzturēšanai nepieciešamos pakalpojumus;

•             Veic sagatavošanas priekšdarbus ēkas atjaunošanai.