ĒKU PĀRVALDĪŠANAS PAKALPOJUMI

SIA “RENESCO PĀRVALDNIEKS” piedāvā drošus un augstas kvalitātes dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumus. Mūsu mērķis ir sniegt ikvienam klientam individuālu un profesionālu pieeju, kas vērsta uz mājas tehniskā stāvokļa saglabāšanu, uzlabošanu un energoefektivitātes paaugstināšanu, sadarbojoties ar mājas kopīpašniekiem vai dzīvokļu īpašnieku biedrību. Mūsu pieredze ēku atjaunošanā, kas ir lielākā Baltijas valstīs kalpos kā garants Jūsu ēkai, tā tiks apsaimniekota ilgtspējīgi.  

 

RENESCO PĀRVALDNIEKS veic šādus pakalpojumus:

  • Organizē un palīdz iedzīvotājiem veikt mājas pārvaldīšanas pārņemšanu no pašvaldības un iepriekšējā pārvaldnieka;
  • Veic ēku pārvaldīšanu, sniedzot mājas uzturēšanai nepieciešamos pakalpojumus;
  • Mājas tehniskā stāvokļa uturēšana un uzlabošana. 
  • Garantēta komunālo pakalpojumu (siltums, ūdens, atkritumi u.c.) nodrošināšana iedzīvotājiem;
  • Ērta rēķinu apmaksas kārtība;
  • Konsultācijas un ieteikumi, kā paaugstināt ēkas energoefektivitātes rādītājus; 
  • Veic sagatavošanas priekšdarbus ēkas atjaunošanai. 

 

Sīkāk ar RENESCO PĀRVALDNIEKS pārvaldītajām ēkām varat iepazīties šeit 

Ja neesat apmierināti ar savu esošo pakalpojuma sniedzēju, apsverat alternatīvu apsaimniekot īpašumu pašiem vai saņemt apsaimniekošanas pakalpojumu, aicinām izvērtēt mūsu piedāvājumu.