SIA RENESCO sniedz sekojošus pakalpojumus :

  • Ēku atjaunošanas vai energoefektivitātes paaugstināšanas pilna cikla projektu vadība (finansē pasūtītājs vai klients);
  • Visaptveroša ēkas atjaunošana balstoties uz Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (t.s. ESKO modeli);

SIA RENESCO vada un uzrauga ēkas atjaunošanas procesu no idejas par atjaunošanu līdz darbu pabeigšanai:

1 . Iniciē un vada daudzdzīvokļu ēkas dzīvokļu īpašnieku sapulces;

2. Veic kopsapulču protokolu un tehniskās dokumentācijas sagatavošanu:

  • Energoaudits un energosertifikāts;
  • Tehniskās apsekošanas atzinums;
  • Ēkas atjaunošanas projekts un apliecinājuma kartes;
  • Būvdarbu izmaksas un tāmes.

3. Organizē finansējuma piesaisti:

  • dokumentu saskaņošana ar finanšu iestādēm;
  • projekta pieteikuma dokumentācijas sagatavošana, iesniegšana un
    saskaņošana, piem., ALTUM u.c.;

4. Organizē ēkas atjaunošanas darbu veicēju atlasi;

5. Nodrošina autoruzraudzību un būvuzraudzību, kā arī būvniecības procesa nepārtrauktu kontroli;

6. Izstrādā un īsteno dažādus un ilgtspējīgus risinājumus esošajā ēku atjaunošanas praksē;

7. Piedāvā apsaimniekošanas izmaksu samazinājumu iedzīvotājiem (apkures un apsaimniekošanas izmaksas).

 

 

ESKO modelis

ESKO ir investīciju uzņēmums, kas investē enerģiju taupošos pasākumos, ievieš šos pasākumus un veiktās investīcijas atpelna no panāktā energoresursu ietaupījuma ilgākā laika posmā (parasti 15-25 gados).

ESKO ideja ir radusies pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados. Tā aizsākusies ASV pēc naftas krīzes 1973. gadā, un pašreiz to galvenokārt izmanto rūpniecības un ražošanas sektoros. Idejas pamatā ir ražošanas uzņēmuma un inovatīva konsultāciju uzņēmuma sadarbība, lai samazinātu ražošanas procesā izmantojamās enerģijas vai izejmateriālu apjomu, tādā veidā panākot izmaksu ietaupījumu.

Balstoties uz tā saukto Energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPL), ESKO uzņēmums:

1. garantē noteiktu enerģijas ietaupījumu un sasniedzamos rezultātus, ja šos pasākumus finansē pasūtītājs; vai arī

2. finansē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, lai sasniegtu noteiktu enerģijas ietaupījumu un rezultātus.