Misija, vīzija, vērtības

 

   

MISIJA
VĪZIJA
VĒRTĪBAS

                             

 

Par mums

 

SIA RENESCO ir Latvijā 2008. gadā dibināts uzņēmums. Sākotnēji tas tika veidots kā Nīderlandes firmas „ZON Energie” meitas uzņēmums ar nosaukumu „Sun Energy Baltic”.

 

2009. gadā RENESCO vieni no pirmajiem Latvijā uzsāka daudzdzīvokļu māju atjaunošanu Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ietvaros. Ēkas Valmierā, Gaujas ielā 13 atjaunošana pabeigta 2010.gadā, sasniedzot vairāk kā 54% enerģijas ietaupījumu, vienlaicīgi apkures sezonā nodrošinot noteiktu iekštelpu komforta līmeni.

 

Laika posmā/periodā no 2011. līdz 2015. gadam tika īstenoti vēl 14 dzīvojamo ēku visaptveroši atjaunošanas projekti. Turklāt tika izstrādāti un ieviesti dažādi un vēl neizmantoti risinājumi esošajā ēku atjaunošanas praksē.

 

Uzņēmums RENESCO:

  • ir Latvijā un Austrumeiropā pirmā energoservisa (ESKO) kompānija jeb Energoefektivitātes pakalpojumu sniedzējs, kas veic ēku visaptverošu atjaunošanu;
  • apvieno ārvalstu un vietējo speciālistu pieredzi tādās sfērās kā energoefektivitāte, projektu finansēšana, projektu vadība un atjaunojamie energoresursi;
  • sadarbojas ar namu apsaimniekotājiem, pašvaldību un valsts institūcijām, kā arī starptautiskām institūcijām, tādām kā Nīderlandes Starptautiskais mājokļu garantiju fonds, Eiropas Investīciju banka, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, ar mērķi uzlabot un pārveidot milzīgo padomju laika mantojumu – dzīvojamo namu fondu.

 

Mūsu uzņēmumā strādā energoefektivitātes, būvniecības un finanšu profesionāļi, lai mūsu atjaunotās ēkas būtu labākās Latvijā – ar zemāko enerģijas patēriņu, augstāko komforta līmeni un augstu celtniecības darbu kvalitāti.


Mēs savā darbībā ievērojam atklātības un antikorupcijas principus, īstenojot un atbalstot godīgu uzņēmējdarbību Latvijā. Īpaši iestājamies par godīgu uzņēmējdarbību mājokļu apsaimniekošanas un energoapgādes jomā, lai izskaustu jebkādas korupcijas un kukuļņemšanas formas, kas ir plaši izplatītas Latvijā un citās pēc padomju valstīs.

RENESCO šobrīd ir pabeidzis 15 daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekso atjaunošanu četrās Latvijas pilsētās.

 

Mūsu valde

 
Claudio Rochas
valdes priekšsēdētājs

 

Claudio ir studējis naftas un gāzes inženierzinātni Turīnas Politehniskajā institūtā. Viņš ieguva inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu Rīgas Tehniskajā universitātē, enerģētikas nozares alternatīvo enerģijas iekārtu apakšnozarē.

Rīgas Tehniskās Universitātes promocijas darba ietvaros, Claudio izveidoja un ierīkoja pirmo saules enerģijas un koka granulu kombinētu sistēmu daudzdzīvokļu ēkā Latvijā (Barona iela 2, Sigulda, Latvija).

Šobrīd Claudio specializējies energoservisa pakalpojumos (ESKO) ar mērķi attīstīt energoefektīvus energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu projektus. Sadarbībā ar ESKO uzņēmumu RENESCO (www.renesco.lv ), Latvijā realizēti vairāki projekti. Energoefektivitātes līgumi (Energy Performance Contracting – EPC) dzīvokļu īpašniekiem ļauj atjaunināt novecojušos īpašumus un sakārtot vidi, kurā dzīvot, neuztraucoties par to, kur iegūt nepieciešamo finansējumu un kā plānot un realizēt projektu.

Tāpat Claudio specializējies siltumenerģētisko sistēmu modelēšanā un to tehniski ekonomisko pamatojumu izsrādē. Claudio vadījis un veicis neskaitāmus koģenerācijas iekārtu un ūdens sildāmo katlu veikstēpējas tastus.

Claudio Rochas dzīvo Latvijā kopš 2000. gada, kad sāka strādāt SIA EKODOMA, kā energoauditors. 2006. gadā viņš kļuva par SIA EKODOMA valdes priekšsēdētāju.

Claudio vienlaicīgi strādā kā RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta vadošais pētnieks. Kopā Claudio ir izstrādājis vairāk kā 70 zinātniskās publikācijas, ar kurām var sīkāk iepazīties viņa Research Gate profilā vai ortus.rtu.lv profilā.

Šobrīd Claudio dzīvo Gaujā, Latvijā, kopā ar savu sievu un diviem bērniem. Viņš prot itāļu, angļu, latviešu un nedaudz franču valodu.

Eric Hart Berman 
valdes loceklis 

 

Ēriks Bermans (Eric H. Berman) (1964, USA) auga un izglītojās Nīderlandē un 20 gadus darbojās sabiedrisko lēmumu pieņemšanas procesos. Viņš ir strādājis ar gandrīz 100 vietējām pašvaldībām Rietumu, Centrālajā un Austrumeiropā, veidojot attīstības plānus plaša spektra sabiedriskajai infrastruktūrai. 

Pirmo reizi Ēriks saskārās ar Austrumeiropas mājokļu problēmām,  būdams dibinātājs/direktors  Agora Central Europe Foundation (dibināts Prāgā 1998.g.) un vēlāk kā projektu vadītājs(komandas vadītājs) projektā “Ilglaicīga daudzdzīvokļu mājokļu vadība Ukrainā (2005-2009).” Šajā pozīcijā viņš bija atbildīgs par pirmajām ESKO finansētajām ēku atjaunošanām Ukrainā.

Ņemot vērā jaunbūvēto dzīvokļu ēku trūkumu zemas un vidējas klases iedzīvotājiem kopš 1990.gada, viņš ir pārliecināts, ka vienīgais racionālais risinājums ir atjaunot pašreizējos mājokļus nākamajām paaudzēm. Laimīgā kārtā tas var tikt lielā mērā finansēts, izmantojot enerģijas ietaupījumu. Diemžēl privatizācijas process lielākajā daļā valstu ir radījis tehniskos, finansiālos un organizacionālos riskus, nepiedāvājot institucionālo kapacitāti šo risku vadībai.

2008. gadā Ēriks nolēma, ka situācija ir atbilstoša, lai aizpildītu šo vakumu un Rīgā nodibināja pirmo renovācijas un Energoservisa uzņēmumu RenEsco.

Ēriks pašreiz dzīvo ar savu latviešu sievu un divām meitām Valensijā(Spānijā). Viņš runā angļu, vācu un holandiešu valodās.

Gerard Bruijnse 
valdes loceklis 

 

Gerardam ir 30 gadu uzņēmēja pieredze inženiertīklu un atjaunojamās enerģijas nozarē, sākot no uzņēmuma uzsākšanas un finansēšanas iespēju izvērtēšanas līdz sekmīgai uzņēmuma attīstībai. Uzkrātā pieredze dažādos amatos dažādos uzņēmējdarbības līmeņos ļauj Gerardam sniegt padomus visu līmeņu uzņēmuma attīstības posmos, veidojot uzņēmumu pr rentablu un peļņu nesošu enrgoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas jomā pārveidojot pasauli aizvien ilgtspējīgāku.

Pamatojoties uz savu pieredzi Gerards ir līdzdibinātājs un valdes loceklis tādos uzņēmumos kā Renesco(www.renesco.lv) , Green IPP(www.greenipp.com) un Funding for Future (www.fcubed.eu). Bez tam Gerards ir valdes loceklis vairākos uzņēmumos, kuri darbojas nozarē, lai pievienotu vērtību enerģijas izmantošanai, kuru mēs šobrīd tērējam.

Gerards dalās ar savām uzņēmēja, vadītāja un enerģijas arhitekta zināšanām un pieredzi ar komandām ar kurām viņš strādā, piedaloties apmācību semināros, kursos, darba grupās un prezentācijās. Viņam ir arī 20 gadu pieredze vadot apvienību Uneto – Vni, kura ir apbalvojusi viņu kā goda biedru. Gerards 2011.gadā ir ieguvis MBA grādu pabeidzot Nienrodes Biznesa augstskolu.

Mūsu komanda

Edgars Augustiņš – direktors ar pieredzi banku sektorā un energopārvaldības jautājumos. 2015. gadā ieguvis maģistra grādu RTU un Viļņas Gediminas Tehniskajā Universitātē, izstrādājot maģistra darbu par sasniegtā energoefektivitātes līmeņa verifikāciju daudzīvokļu ēkās. Papildus ir ieguvis sertifikātu "Ēku siltināšana un energoefektīva būvniecība".

Kristīne Reinholde – RENESCO projektu vadītāja ar plašu pieredzi projektu vadībā un administratīvo procesu koordinācijā/nodrošināšanā, īpaši darbā ar dažādām atbalsta programmām, ar kurām strādā jau kopš 2007. gada.