RENESCO sadarbojas ar:

  • Ēku apsaimniekotājiem un pārvaldniekiem;
  • Nozares pārstāvjiem (nevalstiskās organizācijas, energoauditori, projektētāji u.c.);
  • Pašvaldību un valsts institūcijām;
  • Starptautiskām institūcijām, tādām kā Eiropas Investīciju banka, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka.

Mūsu partneri:

SIA EKODOMA - sadarbība energo efektīvu sistēmu ieviešanā daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās

SIA VALMIERAS NAMSAIMNIEKS - sadarbība ēku atjaunošanas un ēku uzturēšanas procesā

SIA CDZP - sadarbība ēku atjaunošanas un ēku uzturēšanas procesā

AS CITADELE - sadarbība finanšu jomā, tiek finansēti ēku atjaunošanas projekti

DIGH - sadarbība finanšu jomā, tiek finansēti ēku atjaunošanas projekti