Monitoringa sistēmas uzstādīšana

RENESCO izmanto monitoringa un energopārvaldības sistēmas (EPS), lai nodrošinātu noteikto iekštelpu mikroklimatu un optimālu siltumavotu darbību.

Monitoringa sistēmas (EPS) priekšrocības: 

  • Dati par āra gaisa un dzīvokļu iekštelpas temperatūru;
  • Dati par enerģijas patēriņu, (t. sk. ēkas siltuma slodzi);
  • Dati par karstā ūdens patēriņu;
  • Informācija par siltuma avotu un siltumapgādes sistēmas darbības inženiertehniskajiem parametriem.

 

 

 

Monitoringa sistēma ir instruments, kas mums dod iespēju attālināti un tiešsaistē novērtēt situāciju ēkā, lai nodrošinātu ēku efektīvu energopārvaldību.