Projektu vadība

 • Ņemot vērā, ka daudzīvokļu ēku atjaunošanas projekta vadība ir gana komplicēta un laika ietilpīga, pateicoties RENESCO uzkrātajai pieredzei, garantējam augstu kvalitāti projekta realizēšanā.

Mēs RENESCO nodrošinām:

 • Iedzīvotāju sapulces organizēšanu,
 • Iedzīvotāju informēšanu par plānotajiem darbiem,
 • Sagatavo ēkas tehnisko dokumentāciju,
 • Izstrādā projekta pieteikumu,
 • Iepirkuma organizēšanu,
 • Būvnieka atlasi, 
 • Projekta nobeigumā maksājuma pieprasījuma un visas būvniecības dokumentācijas saskaņošanu ar fondu administrējošo iestādi.

 

 

Daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanas projekta vadība ietver sevī gan atjaunošanas procesa vadību, gan nepieciešamo dokumentu sagatavošanu.

 

Mēs RENESCO garantējam:

 • Drošību un augstu projekta kvalitāti;
 • Ēkas atjaunošanas projekta caurskatāmību;
 • Prognozētos energoefektivitātes sasniegumus un siltumenerģijas ietaupījumu;
 • Komfortablu iekštelpas klimatu;
 • Jūsu ēkai estētiski pievilcīgu vizuālo izskatu.
 • Mūsu uzstādīto iekārtu un aprīkojuma uzturēšanu visā līguma darbības laikā:
  - ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumnoturību;
  – iekārtu, apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas darbību.

 

 

Zemāk esošajos video ir informatīvs materiāls par mūs 15 atjaunotajām ēkām četrās Latvijas pilsētās un par izmantoto ESKO modeli. 

Veiksmīgai projektu realizēšanai projekta vadībai ir jāsagatavo, jāsaskaņo un jāiesniedz atbildīgajās iestādēs liels daudzums dokumentu. Zemāk ir apkopots dokumentu saraksts un to paraugi, kas ir nepieciešami veiksmīgai projekta realizēšanai visās projekta stadijās:

Energoaudits...

Iepirkums...

Mājas pieteikums...

Maksājuma pieprasījums...

Projekti...

Tehniskā apsekošana...