Bērzupes 23, Rīga

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Bērzupes 23, Rīgā, ir 467 sērijas 5-stāvu dzīvojamā māja, kura tika nodota ekspluatācijā 1970. gadā. Tajā ir 60 dzīvokļi ar kopējo ēkas aprēķina platību – 2911,1 m2.

Ēkas energoaudita laikā un būves tehniskās apsekošanas laikā tika konstatēts, ka ēkas kopējais tehniskais stāvoklis ir neapmierinošā stāvoklī un ēkas norobežojošo konstrukciju termiskā pretestība neatbilst spēkā esošiem būvnormatīviem, arī apkures sistēmai nepieciešama renovācija.

Projekta mērķis ir, nodrošinot ēku ar piemērotu aizsardzību no laika apstākļu ietekmes, nosiltinot norobežojošās konstrukcijas, veicot apkures un karstā ūdens sistēmas renovāciju un ēku profesionāli uzturot (SIA “INVESCO” Enerģijas apsaimniekošanas līgums uz 20 gadiem)”, samazināt ēkas siltuma enerģijas patēriņu par 47%.

Tā kā visas zemāk minētās aktivitātes saistītas ar dzīvojamās mājas ekspluatācijai funkcionāli nedalāmu elementu atjaunošanu, kas paredzēts vienkāršotās atjaunošanas dokumentācijā, energoauditā un tehniskās apsekošanas atzinumā un tās nodrošina energoefektivitātes pasākumu ilgtspēju un pasākumu laikā tiek nodrošināts siltumenerģijas ietaupījums ,tad visas zemāk minēto aktivitāšu izmaksas 100% iekļaujas attiecināmajās izmaksās:

 1.Fasāžu sienu un cokola remonts un siltināšana.

 2.Jumta virs dzīvokļiem siltināšana.

 3.Pagraba pārseguma siltināšana.

 4.Jumta seguma atjaunošana.

 5.Koplietošanas telpu logu nomaiņa

 6.Koplietošanas telpu durvju nomaiņa.

 7.Dzīvokļu logu atjaunošana vai nomaiņa

 8.Balkonu atjaunošana

 9.Ieejas mezglu jumtiņu un lieveņu remonts

 10.Kāpņu telpu remonts un siltināšana

 11.Siltumapgādes sistēmas atjaunošana.

 12.Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija

 

Kopējā projekta summa EUR 555 214,02 no kurām attiecināmo izmaksu summa EUR 548 661,46 no kurām daļu sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds.