Caunas 6a, Cēsis

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Caunas ielā 6a, Cēsīs tika nodota ekspluatācijā 1982.gadā. Tajā ir 44 dzīvokļi ar kopējo apkurināmo platību – 2300,9 m2.

Ēkas energoaudita laikā un būves tehniskās apsekošanas laikā tika konstatēts, ka ēkas kopējais tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs (vietām nepieciešama norobežojošo konstrukciju atjaunošana un pastiprināšana). Ēkas norobežojošo konstrukciju termiskā pretestība neatbilst spēkā esošiem būvnormatīviem, apkures sistēmai nepieciešama renovācija un karstā ūdens apgādes sistēmai - rekonstrukcija.

Projekta mērķis ir, nodrošinot ēku ar piemērotu aizsardzību no laika apstākļu ietekmes, nosiltinot norobežojošās konstrukcijas, veicot apkures sistēmas renovāciju, karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukciju un ēkas profesionāli uzturot (SIA “INVESCO” Enerģijas apsaimniekošanas līgums uz 20 gadiem)”,  samazināt ēkas siltuma enerģijas patēriņu par 50%.

1. Sienu pastiprināšana un remonts.

2. Stikla bloku demontāža kapņu telpās ar aiļu ierīkošanu logiem.

3. Logu nomaiņa.

4. Ārdurvju nomaiņa.

5. Bēniņu siltināšana un jumta remontarbi.

6. Fasādes sienu siltināšana.

7. Pagraba un 1. stāva pārsegumu siltināšana.

8. Lodžiju renovācija.

9. Ieejas mezglu remonts.

10. Ēkas cokola daļas renovācija.

11. Kāpņu telpu  remonts.

12. Ventilācijas sistēmas renovācija.

13. Karstā ūdens apgādes sistēmas renovācija.

14. Apkures sistēmas renovācija.

15. Enerģijas monitoringa sistēmas uzstādīšana.

 

Kopējās renovācijas izmaksas –  338 158 EUR, no kurām daļu sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ