Kovārņu 31, Cēsis

Ēka Kovārņu ielā 31, Cēsīs ir nodota ekspluatācijā 1975.gadā, tajā ir 70 dzīvokļi ar kopējo lietderīgo platību – 4943,7 m2, bet apkurināmo platību – 3750 m2.

 

Ēkas energoaudita un būves tehniskās apsekošanas laikā tika konstatēts, ka ēkas kopējais tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, jo drūp caurumoto māla ķieģeļu sienas pastiprināta mitruma un zemās āra gaisa temperatūras ietekmē, kā arī ēkas ārsienu, bēniņu un pagraba pārseguma termiskā pretestība neatbilst Latvijas būvnormatīvu  prasībām.

 

 Lai novērstu augstāk minētās problēmas un uzlabotu ēkas energoefektivitāti, SIA RENESCO (iepriekšējais nosaukums Sun Energy Baltic) īsteno šādas aktivitātes:

1.    ēkas sienu siltināšana un cokola hidroizolācija;

2.    veco koka logu nomaiņa dzīvokļos;

3.    pagraba pārseguma siltināšana;

4.    bēniņu papildus siltināšana;

5.    galveno un pagalma ieeju renovācija;

6.    apkures sistēmas atjaunošana un cauruļvadu izolācijas atjaunošana pagrabā;

7.    karstā ūdens apgādes sistēmas atjaunošana;

8.    enerģijas monitoringa sistēmas uzstādīšana;

9.    lodžiju iestiklošana;

10.   galveno sienu un pamatu stiprināšana, veicot nodrupušo ķieģeļu pārmūrēšanu un citus darbus;

11.   ventilācijas šahtu tīrīšana;

12.   kāpņu telpas kosmētiskā remonta veikšana.

 

Balstoties uz aprēķiniem, tika prognozēts, ka uzskaitīto energoefektivitātes pasākumu ieviešanas rezultātā enerģijas patēriņš ēkā tiks samazināts par 53%

 

Kopējā attiecināmo izmaksu summa EUR 285 483, no kurām daļu sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ