Mastu 8k1, Rīga

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Mastu ielā 8 k-1, Rīgā, ir specprojekta 5-stāvu dzīvojamā māja, kura tika nodota ekspluatācijā 1993. gadā. Tajā ir 39 dzīvokļi ar kopējo ēkas platību (pēc inventarizācijas lietas) – 2276,40m2.

Ēkas energoaudita laikā un būves tehniskās apsekošanas laikā tika konstatēts, ka ēkas kopējais tehniskais stāvoklis ir neapmierinošā stāvoklī un ēkas norobežojošo konstrukciju termiskā pretestība neatbilst spēkā esošiem būvnormatīviem, arī apkures sistēmai nepieciešama renovācija.

Projekta mērķis ir, nodrošinot ēku ar piemērotu aizsardzību no laika apstākļu ietekmes, nosiltinot norobežojošās konstrukcijas, veicot apkures un karstā ūdens sistēmas renovāciju un ēku profesionāli uzturot (SIA “INVESCO” Enerģijas apsaimniekošanas līgums uz 20 gadiem)”, samazināt ēkas siltuma enerģijas patēriņu par 54%.

Tā kā visas zemāk minētās aktivitātes saistītas ar dzīvojamās mājas ekspluatācijai funkcionāli nedalāmu elementu atjaunošanu, kas paredzēts vienkāršotās renovācijas dokumentācijā, energoauditā un tehniskās apsekošanas atzinumā un tās nodrošina energoefektivitātes pasākumu ilgtspēju un pasākumu laikā tiek nodrošināts siltumenerģijas ietaupījums (MK not. 272 punkts 18.3 (t.sk. 18.3.6. punkts)), tad visas zemāk minēto aktivitāšu izmaksas 100% iekļaujas attiecināmajās izmaksās:

 1.Fasāžu sienu un cokola remonts un siltināšana.

 2.Bēniņu grīdas un jumta virs dzīvokļiem siltināšana.

 3.Pagraba pārseguma siltināšana.

 4.Jumta seguma renovācija.

 5.Koplietošanas telpu logu nomaiņa

 6.Koplietošanas telpu durvju nomaiņa.

 7.Dzīvokļu logu atjaunošana vai nomaiņa

 8.Lodžiju renovācija

 9.Ieejas mezglu jumtiņu un lieveņu remonts

 10.Kāpņu telpu remonts un siltināšana

 11.Siltumapgādes sistēmas renovācija.

 12.Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija

 13.Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija.

 14.Enerģijas monitoringa sistēmas uzstādīšana.

 

Kopējā attiecināmo izmaksu summa EUR 226 732, no kurām daļu sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ