Vaives 4, Cēsis

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Vaives ielā 4, Cēsīs, ir 103. sērijas specprojekta 4-stāvu dzīvojamā māja, kura tika nodota ekspluatācijā 1984. gadā. Tajā ir 62 dzīvokļi ar kopējo ēkas platību (pēc inventarizācijas lietas) – 3869,40m2.

Ēkas energoaudita laikā un būves tehniskās apsekošanas laikā tika konstatēts, ka ēkas kopējais tehniskais stāvoklis ir daļēji apmierinošā līdz neapmierinošā stāvoklī un ēkas norobežojošo konstrukciju termiskā pretestība neatbilst spēkā esošiem būvnormatīviem, arī apkures sistēmai nepieciešama renovācija.

Ēkas energoefektivitātes uzlabošanai projekta ietvaros ir veiktas šādas aktivitātes:

1. Fasāžu sienu un cokola remonts un siltināšana.

 2. Bēniņu grīdas un jumta virs dzīvokļiem siltināšana.

 3. Pagraba pārseguma siltināšana.

 4. Jumta seguma renovācija.

 5. Koplietošanas telpu durvju nomaiņa.

 6. Dzīvokļu logu atjaunošana vai nomaiņa

 7. Ieejas mezglu jumtiņu un lieveņu remonts

 8. Kāpņu telpu remonts un siltināšana

 9. Siltumapgādes sistēmas renovācija.

 10. Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija

 11. Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija.

 12. Enerģijas monitoringa sistēmas uzstādīšana.

Veicot šīs aktivitātes, tika uzlabots ēkas kopējais tehniskais stāvoklis, kā arī uzlabota ēkas ārsienu, bēniņu un pagraba pārseguma termiskā pretestība atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 002-01 prasībām.Balstoties uz aprēķiniem, tiek prognozēts, ka uzskaitīto energoefektivitātes pasākumu ieviešanas rezultātā enerģijas patēriņš ēkā tiks samazināts līdz 50%.

Kopējā attiecināmo izmaksu summa EUR 385 396, no kurām daļu sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ