Vilku 5, Cēsis

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Vilku ielā 5, Cēsīs tika nodota ekspluatācijā 1980.gadā. Tajā ir 33 dzīvokļi ar kopējo apkurināmo platību – 1693 m2.

Ēkas energoaudita laikā un būves tehniskās apsekošanas laikā tika konstatēts, ka ēkas kopējais tehniskais stāvoklis ir daļēji apmierinošs (vietām nepieciešama norobežojošo konstrukciju atjaunošana un pastiprināšana). Ēkas norobežojošo konstrukciju termiskā pretestība neatbilst spēkā esošiem būvnormatīviem LBN 002-01, apkures sistēmai nepieciešama renovācija un karstā ūdens apgādes sistēmai - rekonstrukcija.

Projekta mērķis ir, nodrošinot ēku ar piemērotu aizsardzību no laika apstākļu ietekmes, nosiltinot norobežojošās konstrukcijas, veicot apkures sistēmas renovāciju, karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukciju un ēkas profesionāli uzturot (SIA “INVESCO” Enerģijas apsaimniekošanas līgums uz 20 gadiem)”, samazināt ēkas siltuma enerģijas patēriņu par 46%.

Ēkai tika veikti šādi renovācijas darbi:

1.    Sienu pastiprināšana un remonts

2.    Koka un stikloto aizšuvumu demontāža ratiņtelpās ar aiļu ierīkošanu logiem

3.    Logu nomaiņa

4.    Ārdurvju nomaiņa

5.    Bēniņu siltināšana un jumta remontdarbi

6.    Fasādes sienu siltināšana

7.    Pagraba un 1. stāva pārsegumu siltināšana

8.    Lodžiju renovācija

9.    Ieejas mezglu remonts

10.    Ēkas cokola daļas renovācija

11.    Kāpņu telpu remonts

12.    Ventilācijas sistēmas renovācija

13.    Lietus ūdens kanalizācijas renovācija

14.    Karstā ūdens apgādes sistēmas renovācija

15.    Apkures sistēmas renovācija

16.    Enerģijas monitoringa sistēmas uzstādīšana

Kopējās renovācijas izmaksas –  262 996 EUR, no kuriem daļu sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ