Zirņu 11, Cēsis

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Zirņu ielā 11, Cēsīs ir 103. sērijas (specprojekta) 4-stāvu lielpaneļu dzīvojamā māja, kura tika nodota ekspluatācijā 1972.gadā. Tajā ir 36 dzīvokļi ar kopējo ēkas platību (pēc inventarizācijas lietas) – 2264,10 m2.

Ēkas energoaudita laikā un būves tehniskās apsekošanas laikā tika konstatēts, ka ēkas kopējais tehniskais stāvoklis ir daļēji apmierinošā līdz neapmierinošā stāvoklī un ēkas norobežojošo konstrukciju termiskā pretestība neatbilst spēkā esošiem būvnormatīviem, arī apkures sistēmai nepieciešama renovācija.

Projekta mērķis ir, nodrošinot ēku ar piemērotu aizsardzību no laika apstākļu ietekmes, nosiltinot norobežojošās konstrukcijas, veicot apkures sistēmas renovāciju un ēku profesionāli uzturot (SIA "INVESCO" Enerģijas apsaimniekošanas līgums uz 20 gadiem)", samazināt ēkas siltuma enerģijas patēriņu par 47 %.

Tā kā visas zemāk minētās aktivitātes saistītas ar dzīvojamās mājas ekspluatācijai funkcionāli nedalāmu elementu atjaunošanu, kas paredzēts vienkāršotās renovācijas dokumentācijā, energoauditā un tehniskās apsekošanas atzinumā un tās nodrošina energoefektivitātes pasākumu ilgtspēju un pasākumu laikā tiek nodrošināts siltumenerģijas ietaupījums (MK not. 272 punkts 18.3 (t.sk. 18.3.6. punkts)), tad visas zemāk minēto aktivitāšu izmaksas 100% iekļaujas attiecināmajās izmaksās:

1.      Fasāžu sienu un cokola remonts un siltināšana.

2.      Bēniņu grīdas papildus siltināšana.

3.      Skārda detaļu uzstādīšana.

4.      Pagraba pārseguma siltināšana.

5.      Koplietošanas telpu logu nomaiņa.

6.      Koplietošanas telpu durvju nomaiņa.

7.      Dzīvokļu logu nomaiņa

8.      Lodžiju renovācija

9.      Ieejas mezglu jumtiņu un lieveņu remonts

10.    Kāpņu telpu siltināšana un remonts

11.    Siltumapgādes sistēmas renovācija.

12.    Karstā ūdens sistēmas rekonstrukcija

13.    Ventilācijas sistēmas renovācija.

Kopējās renovācijas izmaksas –  246 612 EUR ,no kurām daļu sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ