Karstā ūdens sistēmas ierīkošana

Jaunas, modernas un energoefektīvas karstā ūdens apgādes sistēmas izbūve ir viena no galvenajām RENESCO prioritātēm ēku atjaunošanas projektos.

RENESCO atjaunotā karstā ūdens sistēma:

  • Optimizēts stāvvadu skaitu (t.sk. iespēju robežās pielietojot rūpnieciski izolētus cauruļvadus) un mazāka diametra caurules;
  • Horizontālo maģistrālo cauruļvadu izvietošana siltinājuma slānī bēniņos un pagrabā;
  • Ļoti būtiski samazināti karstā ūdens cirkulācijas siltuma zudumus (līdz pat 90-95 %);
  • Mazāki izdevumi par koplietošanas elektroenerģiju, jo jaunajai karstā ūdens sistēmai nepieciešams mazākas jaudas cirkulācijas sūknis;
  • Lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošu karstā ūdens sagatavošanu, katrs atzars uz dzīvokli ir aprīkots ar vienvirziena vārstu, mehānisko daļiņu filtru, plūsmas ierobežotāju un noslēgvārstu.

 

 

 

 
Lai uzlabotu ēkas pārvaldīšanu un atvieglotu karstā ūdens patēriņa uzskaiti, dzīvokļu individuālie karstā ūdens skaitītāji tiek iznesti kāpņu telpā speciāli paredzētos slēdzamos metāla skapīšos.