Ventilācija ar siltuma atguvi

RENESCO, pretēji ierastai ēku atjaunošanas praksei, lielu uzmanību pievērš komfortabla iekštelpu mikroklimata nodrošināšanai.

Ventilācijas iekārta, kas ir speciāli piemērotas daudzdzīvokļu ēkām:

  • Ventilācijas sistēma nodrošina vidēji 20 – 30 m3/h svaiga gaisa katrai istabai. Tas pēc normatīviem praktiski atbilst 1-2 cilvēkiem nepieciešamā svaiga gaisa apjoma.
  • No ēkas novadāmais gaiss tiek ņemts no sanitārajiem mezgliem (WC un vannas istabas) un, ja ir iespējams, no virtuvēm pa esošajām ventilācijas šahtām, kas bēniņos ir apvienotas.
  • Ventilācijas iekārtas ir sertificētas un atbilst Passive house standartam
  • Ventilācijas iekārtas ir izvietotas ēkas bēniņos vai tehniskajā stāvā.
  • Tās darbības radītais gaisa pievades un nosūces troksnis ir robežās no 28-79 db(A).
  • Gaisa apstrādes iekārtas aprīkotas ar pretplūsmas plākšņu siltummaini (t.i. entalpijas jeb ar mitruma atgūšanu) ar paaugstinātu siltuma atguves koeficentu, un bez papildus gaisa piesildīšanas.
  • Gandrīz visās ēkās gaisa pieplūde no bēniņiem līdz katrai istabai tiek nodrošināta caur gaisa vadiem, kas ir izvietoti uz ēkas fasādes un iestrādāti siltuma izolācijas slānī.

  

Trešdaļa no mūsu atjaunotajām daudzdzīvokļu ēkām ir aprīkotas ar mehānisko ventilācijas sistēmu, kas nodrošina noteiktu un organizētu gaisa apmaiņu dzīvokļos.