Gaujas 13, Valmiera

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Gaujas ielā 13, Valmierā tika nodota ekspluatācijā 1980.gadā. Tajā ir 36 dzīvokļi ar kopējo lietderīgo platību – 2239 m2, bet apkurināmo platību – 1914,6 m2.

Ēkas energoaudita laikā tika konstatēts, ka ēkas kopējais tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, tika fiksēti bojājumi starpbloku blīvējumos, saņemtas sūdzības no ēkas iedzīvotājiem, ka lietainā laikā nokrišņi caur ēkas gala sienas bojājumiem nonāk dzīvokļos, kā arī kāpņu telpas augšējos stāvos tika novērotas ūdens tecēšanas pazīmes gar kāpņu telpu logu rāmjiem un bloku savienojumu vietām. Ēkas norobežojošo konstrukciju termiskā pretestība neatbilda spēkā esošiem būvnormatīviem .

Lai novērstu augstāk minētās problēmas, projekta ietvaros tika īstenotas šādas energoefektivitātes aktivitātes:

1. Ēkas gala un fasādes sienu siltināšana.

2. Kāpņu telpas āra sienas siltināšana.

3. Logu nomaiņa dzīvokļos.

4. Pagraba pārseguma siltināšana.

5. Bēniņu papildus siltināšana.

6. Kāpņu telpas logu nomaiņa.

7. Apkures sistēmas atjaunošana un cauruļvadu izolācijas atjaunošana pagrabā un bēniņos.

Uzskaitīto energoefektivitātes pasākumu ieviešanas rezultātā enerģijas patēriņš ēkā tika samazināts par 50%.

Šī projekta ietvaros tika īstenoti vēl arī šādi svarīgi pasākumi:

1. Atjaunota karstā ūdens apgādes sistēma.

2. Tīrīta ventilācijas šahta.

3. Veikts kāpņu telpas kosmētiskais remonts.

4. Uzstādīta enerģijas monitoringa sistēma.

5. Veikta ēkas apmales (cokola daļas) hidroizolācija.

Kopējā attiecināmo izmaksu summa EUR 152 076 ,no kurām daļu sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ