Stacijas 28, Sigulda

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Stacijas ielā 28, Siguldā ir 318.sērijas 4 stāvu ēka, kura tika nodota ekspluatācijā 1973.gadā. Tajā ir 42 dzīvokļi ar kopējo ēkas apkurināmo platību (pēc inventarizācijas lietas) – 2656 m2.

Ēkas energoaudita laikā un būves tehniskās apsekošanas laikā tika konstatēts, ka ēkas kopējais tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs un ēkas norobežojošo konstrukciju termiskā pretestība neatbilst spēkā esošiem būvnormatīviem , arī apkures sistēmai nepieciešama renovācija.

Projekta mērķis ir, nodrošinot ēku ar piemērotu aizsardzību no laika apstākļu ietekmes, nosiltinot norobežojošās konstrukcijas, veicot apkures sistēmas renovāciju un ēku profesionāli uzturot (SIA “INVESCO” Enerģijas apsaimniekošanas līgums uz 20 gadiem)”, samazināt ēkas siltuma enerģijas patēriņu par 52,00 %.

Ēkai tika veikti šādi renovācijas darbi:

1.    Fasāžu remonts un siltināšana.

2.    Cokola remonts un siltināšana.

3.    Logu nomaiņa.

4.    Durvju nomaiņa.

5.    Jumta konstrukciju un seguma remonts un nomaiņa.

6.    Bēniņu siltumizolācijas ierīkošana.

7.    Pagrabstāva pārseguma siltināšana.

8.    Ieejas mezglu jumtiņu pārbūve un lieveņu remonts.

9.    Kāpņu telpas remonts un jaunas apdares izveide.

10.  Apkures sistēmas rekonstrukcija.

11.  Ventilācijas sistēmas renovācija.

12.  Enerģijas monitoringa sistēmas uzstādīšana.

 

Kopējās renovācijas izmaksas –  320 594 EUR, no kuriem daļu sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ